Sở hữu trí tuệ

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền Đăng ký nhãn hiệu: Để đảm bảo lợi ích lâu bền của hoạt động kinh doanh việc đăng ký nhãn hiệu là một trong những điều kiện tiên quyết. VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ [...]

Read more...

Dịch vụ về sở hữu trí tuệ

Dịch vụ về sở hữu trí tuệ VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM – Hỗ trợ tư vấn miễn phí, thực hiện hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan tới Tư vấn sở hữu trí tuệ; Đăng ký nhãn hiệu; Đăng ký nhãn hiệu tập thể; Đăng ký [...]

Read more...

Đăng ký sở hữu trí tuệ

Hỗ trợ tư vấn miễn phí, thực hiện hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan tới Tư vấn sở hữu trí tuệ, Đăng ký nhãn hiệu; Tư vấn về nhãn năng lượng; Chứng nhận chất lượng sản phẩm; Chứng nhận Tiêu chuẩn Việt Nam; Chứng nhận hợp quy; Tư vấn và [...]

Read more...