Giấy phép ATTP

Chứng nhận hợp quy bao bì

CÔNG BỐ BAO BÌ; DỤNG CỤ CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM Chuyên nhận làm hồ sơ công bố với cam kết: nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiểm Căn cứ vào Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều về Luật An toàn thực phẩm Thông tư số 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy và [...]

Read more...

Thủ tục đăng ký thuốc BVTV

ĐĂNG KÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT, ngày 11/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;Điều 8. Trình tự, thủ tục đăng ký cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. Các loại thuốc bảo vệ [...]

Read more...

Thủ tục Khảo nghiệm Thuốc BTVT

THỦ TỤC KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT, ngày 11/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật; Các loại thuốc bảo vệ thực vật trước khi tiến hành chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy để lưu [...]

Read more...

Thủ tục cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV

Thủ tục cấp Giấy phép khảo nghiệm Thuốc bảo vệ thực vật Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT, ngày 11/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;Điều 8. Trình tự, thủ tục đăng ký cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. Các [...]

Read more...

Chỉ tiêu thử nghiệm Thuốc Bảo vệ thực vật

YÊU CẦU KỸ THUẬT – CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM THUỐC BVTV Căn cứ vào – Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 quy định về quản lý thuốc bảo vệ thưc vật; – Thông tư số 77/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2009 quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực [...]

Read more...

Công bố hợp quy Thuốc Bảo vệ thực vật

CÔNG BỐ HỢP QUY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 quy định về quản lý thuốc bảo vệ thưc vật có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2013. Nội dung Thông tư quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật [...]

Read more...

Chứng nhận hợp quy Thuốc bảo vệ thực vật

Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 quy định về quản lý thuốc bảo vệ thưc vật có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2013. Nội dung Thông tư quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật CHỨNG NHẬN HỢP QUY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Thông [...]

Read more...

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO/TS 16949

Đây là tầm nhìn chiến lược để nâng cao giá trị và hình ảnh thương hiệu và đảm bảo tổ chức doanh nghiệp được trang bị tốt hơn để dành được những cơ hội kinh doanh mới trong một thương trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn.     ISO 9001 – Nâng cao chất lượng [...]

Read more...

Kế hoạch tư vấn ISO 22000:2018

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM – Hỗ trợ tư vấn và cung cấp dịch vụ Tư vấn và chứng nhận ISO 22000; Tư vấn và chứng nhận HACCP . Hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. Hotline: 0945.001.005 KẾ HOẠCH TƯ VẤN ISO 22000:2005 [...]

Read more...

Thủ tục chứng nhận ISO 22000:2018

QUY TRÌNH, THỦ TỤC CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018 ISO 22000: 2018/ FSSC 22000 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, được xây dựng để giúp các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, không phân biệt quy mô và độ phức tạp, trực tiếp hay gián tiếp đảm bảo và đáp ứng [...]

Read more...