Công bố thực phẩm chức năng

CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Theo đó, thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng  phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng  phải xin giấy phép  Công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm do [...]

Read more...