Công bố chất lượng

Công bố hợp quy phù hợp quy định ATTP trực tuyến

Thông báo về việc cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP trực tuyến Kể từ ngày 01/01/2015, Đối với các loại phí hồ sơ liện quan tới thủ tục Công bố hợp quy và Công bố phù hợp quy định ATTP, Cục [...]

Read more...

CÔNG BỐ MỸ PHẨM

CÔNG BỐ MỸ PHẨM Theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT ban hành ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: công bố sản phẩm mỹ phẩm; hồ sơ [...]

Read more...

HỒ SƠ CÔNG BỐ THỰC PHẨM

HỒ SƠ CÔNG BỐ THỰC PHẨM Căn cứ vào Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều về Luật An toàn thực phẩm Thông tư số 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Theo đó, thực phẩm sản xuất trong nước và nhập [...]

Read more...