Công bố chất lượng

CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân, đánh giá sự phù hợp của sản phẩm được công bố với quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) tương ứng. Đối với những sản phẩm chưa có Quy chuẩn kỹ thuât (QCVN) [...]

CÔNG BỐ MỸ PHẨM

CÔNG BỐ MỸ PHẨM Theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT ban hành ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: công bố sản phẩm mỹ phẩm; hồ sơ [...]

HỒ SƠ CÔNG BỐ THỰC PHẨM

HỒ SƠ CÔNG BỐ THỰC PHẨM Căn cứ vào Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều về Luật An toàn thực phẩm Thông tư số 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Theo đó, thực phẩm sản xuất trong nước và nhập [...]

NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP – CÁC THAY ĐỔI VỀ QUẢN LÝ THỰC PHẨM

NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP – CÁC THAY ĐỔI VỀ QUẢN LÝ THỰC PHẨM Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã chính thức được ban hành và có hiệu lực từ ngày 2/2/2018. Theo đó, Nghị định có rất nhiều điểm mới [...]

CÔNG BỐ THỰC PHẨM; CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

  CÔNG BỐ THỰC PHẨM; CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM Chuyên nhận làm hồ sơ công bố với cam kết: nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm Căn cứ vào Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều về Luật An toàn thực phẩm Thông tư số 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc [...]