Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận hợp quy Thức ăn chăn nuôi

Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi trước khi đưa ra thị trường phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy CHỨNG NHẬN HỢP QUY THỨC ĂN CHĂN NUÔI Theo quy định tại Nghị định 08/2010NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi; Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản [...]

Chứng nhận hợp quy

Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; các sản phẩm thuộc loại hàng hóa nhóm II CHỨNG NHẬN HỢP QUY Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật [...]