Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng

CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG QCVN 16:2014/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2014 và thay [...]

Read more...

Chứng nhận hợp quy phân bón

Tất cả các loại phân bón: vô cơ, hữu cơ và phân bón khác trước khi đưa ra thị trường phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Việc thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT và [...]

Read more...

Chứng nhận hợp quy Thức ăn chăn nuôi

Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi trước khi đưa ra thị trường phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy CHỨNG NHẬN HỢP QUY THỨC ĂN CHĂN NUÔI Theo quy định tại Nghị định 08/2010NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi; Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản [...]

Read more...

Chứng nhận hợp quy Điện, điện tử

CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM hướng dẫn việc chứng nhận hợp quy về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (sau đây viết tắt là sản phẩm điện và điện tử) được sản xuất và nhập khẩu phù hợp quy [...]

Read more...

Chứng nhận hợp quy Tương thích điện từ

Chứng nhận hợp quy tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng Căn cứ vào Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN Ngày ban hành 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối [...]

Read more...

Quy trình chứng nhận hợp quy

Quy trình chứng nhận hợp quy Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện việc chứng nhận hợp quy sản phẩm sau khi đã thống nhất với cơ sở về việc đánh giá và các yêu cầu khác có liên quan. Quy trình chứng nhận bao gồm các bước sau đây:   a) Xem xét, xác định [...]

Read more...

Chứng nhận hợp quy

Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; các sản phẩm thuộc loại hàng hóa nhóm II CHỨNG NHẬN HỢP QUY Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật [...]

Read more...