Nội dung cơ bản của của ISO 9001:2015

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 ISO là gì ? ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization) Lịch sử về ISO –          ISO được thành lập năm 1947; –          Trụ sở tại Geneva; –          Được áp dụng hơn 150 nước; –          Việt Nam là thành viên chính thức từ năm [...]

Read more...

Danh mục tài liệu áp dụng ISO 9001:2008

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU ÁP DỤNG ISO 9001:2008 Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2008 của doanh nghiệp sản xuất  luôn được thiết lập, duy trì, thực hiện và hiệu lực của nó để nhắm tới cải tiến liên tục với mục tiêu đạt được sự tuân thủ theo ISO 9001:2008 và hiệu [...]

Read more...

Những điểm khác biệt của ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008

NHỮNG SỰ KHÁC BIỆT CỦA ISO 9001:2015 VÀ ISO 9001:2008 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – ISO 9001:2015 Được ban hành từ năm 1987, tiêu chuẩn ISO 9001 liên tục được soát xét trong các năm 1994, năm 2000, năm 2008. Ủy ban Kỹ thuật chịu trách nhiệm soạn thảo ISO 9001 của tổ chức [...]

Read more...

Các bước chuyển đổi từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015

CÁC BƯỚC CHUYỂN ĐỔI TỪ ISO 9001:2008 SANG ISO 9001:2015 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – ISO 9001:2015 Được ban hành từ năm 1987, tiêu chuẩn ISO 9001 liên tục được soát xét trong các năm 1994, năm 2000, năm 2008. Ủy ban Kỹ thuật chịu trách nhiệm soạn thảo ISO 9001 của tổ chức [...]

Read more...

Kế hoạch tư vấn ISO 9001:2015

KẾ HOẠCH TƯ VẤN ISO 9001:2015 ISO 9001: 2015 – Hệ thống quản lý chất lượng là hệ thống quản lý doanh nghiệp tiên tiến. Doanh nghiệp khi thực hiện xây dựng, áp dụng ISO 9001: 2015 cần nắm được các nội dung cơ bản, công việc và thời gian để có thể thực hiện [...]

Read more...

Thủ tục chứng nhận ISO 9001:2015

THỦ TỤC CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 ISO 9001: 2015 – Hệ thống quản lý chất lượng là hệ thống quản lý doanh nghiệp tiên tiến. Doanh nghiệp khi thực hiện xây dựng, áp dụng ISO 9001: 2015 cần nắm được các nội dung cơ bản, công việc và thời gian để có thể thực hiện [...]

Read more...

Quy trình xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN XÂY DỰNG & ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015 ISO 9001: 2015 – Hệ thống quản lý chất lượng là hệ thống quản lý doanh nghiệp tiên tiến. Doanh nghiệp khi thực hiện xây dựng, áp dụng ISO 9001: 2015 cần nắm được các nội dung cơ [...]

Read more...

Dịch vụ cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản, phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế được gọi là Chứng chỉ ISO 9001, Phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 thay thế cho hệ thống cũ là ISO 9001:2008. Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế [...]

Read more...