Giấy chứng nhận ISO 22000 thay thế Giấy đủ điều kiện ATVSTP

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 22000 CÓ THỂ THAY THẾ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATVSTP Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ban hành 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm có quy định: ” Các doanh nghiệp đã [...]

Xây dựng nhà xưởng theo yêu cầu ISO 22000

Xây dựng nhà xưởng đạt yêu cầu ISO 22000:2018 Khi xây dựng một nhà xưởng mới để sản xuất/ chế biến thực phẩm, đồ uống, hay thuỷ sản… Doanh nghiệp rất lo lắng làm thế nào để xây dựng được phần cứng, lắp đặt trang thiết bị máy móc, bố trí dây chuyền sản xuất, [...]