Xây dựng nhà xưởng theo yêu cầu ISO 22000

Xây dựng nhà xưởng đạt yêu cầu ISO 22000:2018 Khi xây dựng một nhà xưởng mới để sản xuất/ chế biến thực phẩm, đồ uống, hay thuỷ sản… Doanh nghiệp rất lo lắng làm thế nào để xây dựng được phần cứng, lắp đặt trang thiết bị máy móc, bố trí dây chuyền sản xuất, [...]

Read more...

Các bước triển khai ISO 22000

Các bước triển khai ISO 22000 ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho các tổ chức nằm trong chuỗi thực phẩm. Nó chứa đựng các biện pháp ngăn ngừa, bảo đảm chất lượng theo truyền thống cộng thêm các biện pháp ngăn ngừa an toàn thực phẩm. Mục đích của ISO 22000 [...]

Read more...

Chứng nhận ISO 22000 Hệ thống Quản lý ATTP

Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận ISO 22000 sẽ không thuộc diện phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.  HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000 ISO 22000 LÀ GÌ ISO 22000 là tiêu chuẩn an [...]

Read more...