Chứng nhận ISO 13485:2016

Chứng nhận ISO 13485:2016

GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN ISO 13485:2016 ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý áp dụng trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh dụng cụ, vật tư y tế. Tiêu chuẩn ISO 13485 nhấn mạnh vào việc hài hoà các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng với các yêu [...]