Chứng nhận ISO 13485:2016

ISO 13485:2016 – Các quy định pháp luật liên quan

Thiết bị y tế là một trong những hàng hóa, đối tượng đặc thù, mang tính chất chuyên môn hóa và an toàn cao. Do vậy, pháp luật Việt Nam đã có rất nhiều các quy định pháp luật xung quanh đối tượng này. Cụ thể như: – Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý [...]

Read more...

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 – Giới thiệu tổng quan

ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý áp dụng trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh dụng cụ, vật tư y tế. Tiêu chuẩn ISO 13485 nhấn mạnh vào việc hài hoà các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng với các yêu cầu về luật định đối với ngành [...]

Read more...

Tư vấn áp dụng ISO 13485:2016

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TƯ VẤN ÁP DỤNG ISO 13485:2016 ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý áp dụng trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh dụng cụ, vật tư y tế: Phiên bản ISO 13485:2016 đề cao tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục được thay thế bằng việc đáp [...]

Read more...

Chứng nhận ISO 13485:2016

GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN ISO 13485:2016 ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý áp dụng trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh dụng cụ, vật tư y tế. Tiêu chuẩn ISO 13485 nhấn mạnh vào việc hài hoà các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng với các yêu [...]

Read more...