Chứng nhận hợp quy thực phẩm

Chứng nhận hợp quy thực phẩm

CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ  THỰC PHẨM Chuyên nhận làm hồ sơ công bố với cam kết: nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm Căn cứ vào Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều về Luật An toàn thực phẩm Thông tư số 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công [...]

Read more...