Chứng nhận hợp quy phân bón

Giấy phép sản xuất phân bón

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN Sau gần 4 năm thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, ngày 20/9/2017Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP với 8 chương 49 điều quy định về quản lý phân bón bao gồm: công nhận, [...]

Read more...

Chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ

CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN HỮU CƠ Sau gần 4 năm thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, ngày 20/9/2017Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP với 8 chương 49 điều quy định về quản lý phân bón bao gồm: [...]

Read more...

Chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ

CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN VÔ CƠ Sau gần 4 năm thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, ngày 20/9/2017Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP với 8 chương 49 điều quy định về quản lý phân bón bao gồm: [...]

Read more...

Chứng nhận ISO 9001:2015 lĩnh vực sản xuất phân bón

Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2015 – Lĩnh vực sản xuât phân bón Sau gần 4 năm thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, ngày 20/9/2017Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP với 8 chương 49 điều quy định về [...]

Read more...

Tình hình giá cả phân bón 2014-2015

Thị trường phân bón đầu 2014-2015: Giá cả bình ổn Cập nhật ngày: 22/10/2014 13:34:56   Giá phân bón đầu vụ đông xuân 2014-2015 đang bình ổn Hiện tại, giá các loại phân bón trên địa bàn tỉnh không có nhiều thay đổi so với vụ đông xuân 2013-2014. Giá các loại phân bón urê, kali giảm từ [...]

Read more...

Tổng quan thị trường phân bón 2014

Tổng quan thị trường phân bón 2014 Thị trường phân bón 2014: Cạnh tranh “gay go” Năm 2014, dự báo lượng cung phân bón tiếp tục tăng mạnh cả trên thế giới cũng như trong nước và không có nhiều biến động về giá. Riêng nguồn cung phân urê trong nước đang đứng trước tình trạng [...]

Read more...

Công bố lưu hành phân bón

CÔNG BỐ LƯU HÀNH PHÂN BÓN THEO NGHỊ ĐỊNH 108/2017/NĐ-CP Sau gần 4 năm thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, ngày 20/9/2017Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP với 8 chương 49 điều quy định về quản lý phân bón [...]

Read more...

Khảo nghiệm phân bón

KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN Ngày 13/11/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón Theo đó, Bộ NN-PTNT được giao quản lý và hướng dẫn việc Khảo nghiệm phân bón. [...]

Read more...