Chứng nhận HACCP

Các nguyên tắc cơ bản của HACCP

Các nguyên tắc cơ bản của HACCP  HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua nhận biết mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn. Các nguyên lý của [...]

Read more...

Tài liệu áp dụng HACCP

Tài liệu áp dụng HACCP Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một số tài liệu trong Hệ thông phân tích mối nguy và Kiểm soát điểm tới hạn HACCP cho các doanh nghiệp / nhà máy chế biến nông, lâm, thuỷ sản. VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM – Hỗ [...]

Read more...

Xây dựng nhà xưởng theo HACCP

Xây dựng nhà xưởng đạt yêu cầu HACCP Khi xây dựng một nhà xưởng mới để sản xuất/ chế biến thực phẩm, đồ uống, hay thuỷ sản… Doanh nghiệp rất lo lắng làm thế nào để xây dựng được phần cứng, lắp đặt trang thiết bị máy móc, bố trí dây chuyền sản xuất, tầng [...]

Read more...

Các điều kiện đánh giá HACCP

Các điều kiện đánh giá HACCP VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM – Hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2008; Tư vấn và chứng nhận ISO 14001; Tư vấn và chứng nhận ISO 22000; Tư vấn và chứng nhận HACCP. Hãy gọi ngay cho [...]

Read more...

Thủ tục chứng nhận HACCP

QUY TRÌNH, THỦ TỤC CHỨNG NHẬN HACCP VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM – Hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2008; Tư vấn và chứng nhận ISO 14001; Tư vấn và chứng nhận ISO 22000; Tư vấn và chứng nhận HACCP. Hãy gọi [...]

Read more...

Chứng nhận HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua nhận biết mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn. HACCP – HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MỖI NGUY VÀ KIỂM SOÁT [...]

Read more...